Search

TG Namur Valfler

TG Namur Valfler

Pnömatik Namur valfler, endüstriyel otomasyon uygulamalarında sıkça kullanılan bir tür valftir. Bu valfler genellikle pnömatik aktüatörlerle birlikte kullanılır ve NAMUR standardına uyarlar. NAMUR standardı, pnömatik valf aktüasyon sistemleri için teknik standartları belirler. Pnömatik Namur valfler, genellikle solenoid valflerdir ve otomasyon sistemlerinde işlemlerin kontrolünde kullanılırlar. Bu valfler, standart bir montaj arayüzüne sahiptir, böylece pnömatik aktüatörlere kolayca monte edilebilirler ve genellikle otomasyon sistemlerinin bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmışlardır. Bu valfler, endüstriyel tesislerde proses kontrolü, sıvı veya gaz akışının yönetimi gibi birçok uygulamada yaygın olarak kullanılır.

 

Teklif İsteyin